Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Wielkopolska - herb

Cennik usług
zakres, pakiety, abonamenty

Cennik usług

Księga rachunkowa
Księga Przychodów i Rozchodów
Kadry-Płace
Nadzór i doradztwo
Księga rachunkowa
  • podstawowy
  • od 500 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela (przy firmie - osobie fizycznej)
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • zamów
  • srebrny
  • od 700 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela (przy firmie - osobie fizycznej)
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji zakupu VAT
  • sprawdzenie i numeracja dokumentów według rejestrów
  • sporządzenie deklaracji VAT 7
  • zamów
  • złoty
  • od 900 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela (przy firmie - osobie fizycznej)
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji zakupu VAT
  • sprawdzenie i numeracja dokumentów według rejestrów
  • sporządzenie deklaracji VAT 7
  • przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • 1 godzina doradztwa podatkowego
  • zamów
  • platynowy
  • od 1300 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela (przy firmie - osobie fizycznej)
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji zakupu VAT
  • sprawdzenie i numeracja dokumentów według rejestrów
  • sporządzenie deklaracji VAT 7
  • przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • 1 godzina doradztwa podatkowego
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
  • podejmowanie w Kancelarii kontroli ze strony Urzędu Skarbowego i ZUS
  • zamów
  • diamentowy
  • od 1500 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela (przy firmie - osobie fizycznej)
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji zakupu VAT
  • sprawdzenie i numeracja dokumentów według rejestrów
  • sporządzenie deklaracji VAT 7
  • przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • 1 godzina doradztwa podatkowego
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
  • podejmowanie w Kancelarii kontroli ze strony Urzędu Skarbowego i ZUS
  • doradztwo podatkowe - dodatkowo 2 godziny
  • zamów

Dodatkowe czynności nie objęte pakietami:

 • doradztwo podatkowe - od 150 PLN/h
 • uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS - od 70 PLN
 • reprezentowanie Klienta w Sądach za dodatkowym wynagrodzeniem
 • sporządzenie sprawozdania finansowego za dodatkowym wynagrodzeniem.

W/w ceny podlegają negocjacji, a ich wysokość jest uzależniona od ilości dokumentów podlegających księgowaniu oraz zaangażowania środków i czasu pracy kadry pracowniczej Kancelarii.

Księga Przychodów i Rozchodów
  • podstawowy
  • od 100 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • zamów
  • srebrny
  • od 150 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji zakupu VAT
  • sprawdzenie i numeracja dokumentów według rejestrów
  • sporządzenie deklaracji VAT 7
  • zamów
  • złoty
  • od 250 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji zakupu VAT
  • sprawdzenie i numeracja dokumentów według rejestrów
  • sporządzenie deklaracji VAT 7
  • przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • 1 godzina doradztwa podatkowego
  • zamów
  • platynowy
  • od 400 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji zakupu VAT
  • sprawdzenie i numeracja dokumentów według rejestrów
  • sporządzenie deklaracji VAT 7
  • przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • 1 godzina doradztwa podatkowego
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
  • podejmowanie w Kancelarii kontroli ze strony Urzędu Skarbowego i ZUS
  • zamów
  • diamentowy
  • od 600 PLN
  • przyjęcie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym
  • sprawdzenie opisów dokumentów
  • ułożenie dokumentów chronologicznie
  • rejestrowanie - księgowanie w bazie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzenie planu amortyzacji i obliczenie wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
  • sprawdzenie i numeracja dowodów w księdze
  • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy i poinformowanie klienta o jej wysokości
  • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za właściciela
  • przygotowanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji zakupu VAT
  • sprawdzenie i numeracja dokumentów według rejestrów
  • sporządzenie deklaracji VAT 7
  • przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • 1 godzina doradztwa podatkowego
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
  • podejmowanie w Kancelarii kontroli ze strony Urzędu Skarbowego i ZUS
  • doradztwo podatkowe - dodatkowo 2 godziny
  • zamów

Dodatkowe czynności nie objęte pakietami:

 • doradztwo podatkowe - od 150 PLN/h
 • uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS - od 70 PLN
 • ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka) - od 50 PLN
 • reprezentowanie Klienta w Sądach za dodatkowym wynagrodzeniem.

W/w ceny podlegają negocjacji, a ich wysokość jest uzależniona od ilości dokumentów podlegających księgowaniu oraz zaangażowania środków i czasu pracy kadry pracowniczej Kancelarii.

Kadry-Płace
  • podstawowy
  • od 40 PLN
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 4R i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie rocznych kart wynagrodzeń
  • sporządzanie informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11/40)
  • zamów
  • srebrny
  • od 70 PLN
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 4R i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie rocznych kart wynagrodzeń
  • sporządzanie informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11/40)
  • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
  • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy) oraz umowy zlecenia i o dzieło
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy)
  • zamów
  • złoty
  • od 100 PLN
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 4R i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie rocznych kart wynagrodzeń
  • sporządzanie informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11/40)
  • opracowanie regulaminu pracy
  • opracowanie regulaminu wynagrodzeń pracowników
  • opracowanie zakresów czynności pracowników
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek personalnych) pracowników
  • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych i okolicznościowych oraz innych
  • przygotowanie i weryfikacja list obecności pracowników
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
  • zawiadamianie Klienta o obowiązku przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP
  • sporządzanie deklaracji i przesyłanie do PFRON
  • przechowywanie dokumentacji oraz danych kadrowych i płacowych Klienta w okresie trwania umowy z Kancelarią
  • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych
  • zamów
  • platynowy
  • od 120 PLN
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 4R i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie rocznych kart wynagrodzeń
  • sporządzanie informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11/40)
  • opracowanie regulaminu pracy
  • opracowanie regulaminu wynagrodzeń pracowników
  • opracowanie zakresów czynności pracowników
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek personalnych) pracowników
  • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych i okolicznościowych oraz innych
  • przygotowanie i weryfikacja list obecności pracowników
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
  • zawiadamianie Klienta o obowiązku przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP
  • sporządzanie deklaracji i przesyłanie do PFRON
  • przechowywanie dokumentacji oraz danych kadrowych i płacowych Klienta w okresie trwania umowy z Kancelarią
  • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych
  • asysta i współpraca z Klientem przy podejmowaniu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urzędu Skarbowego
  • podejmowanie w Kancelarii kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowo - płacowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień
  • sporządzanie uzgodnionych w umowie z Kancelaria raportów i zestawień kadrowych
  • zamów
  • diamentowy
  • od 150 PLN
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 4R i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie rocznych kart wynagrodzeń
  • sporządzanie informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11/40)
  • opracowanie regulaminu pracy
  • opracowanie regulaminu wynagrodzeń pracowników
  • opracowanie zakresów czynności pracowników
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek personalnych) pracowników
  • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych i okolicznościowych oraz innych
  • przygotowanie i weryfikacja list obecności pracowników
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
  • zawiadamianie Klienta o obowiązku przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP
  • sporządzanie deklaracji i przesyłanie do PFRON
  • przechowywanie dokumentacji oraz danych kadrowych i płacowych Klienta w okresie trwania umowy z Kancelarią
  • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych
  • asysta i współpraca z Klientem przy podejmowaniu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urzędu Skarbowego
  • podejmowanie w Kancelarii kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowo - płacowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień
  • sporządzanie uzgodnionych w umowie z Kancelaria raportów i zestawień kadrowych
  • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 1 godzina.
  • zamów

Dodatkowe czynności nie objęte pakietami:

 • reprezentowanie Klienta w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym według stawki Doradcy Podatkowego
 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych od 200 PLN za każdą rozpoczętą godzinę

W/w ceny podlegają negocjacji, i są uzależnione od ilości pracowników oraz zaangażowania środków i czasu pracy kadry pracowniczej Kancelarii.

Nadzór księgowy

Ceny uzależnione są od specyfiki działalności gospodarczej, ilości dokumentów księgowych oraz od zaangażowania środków i czasu pracy ekspertów Kancelarii.


Doradztwo podatkowe

Każda rozpoczęta godzina porady od 150 PLN.

Cena uzależniona jest od formy porady, złożoności problemu oraz zaangażowania Doradcy Podatkowego.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych przepisów prawnych, jest jedynie ofertą wskazującą ogólne ramy współpracy.

W/w ceny są cenami netto.

Strony internetowe Kancelarii Doradcy Podatkowego Jolenty Jaroniec-Mudziejewskiej mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.podatki.az.pl.

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?

Pliki cookies, czyli "ciasteczka", są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu podatki.az.pl przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Jakie rodzaje plików cookie używamy?
Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowy plik, który jest przechowywany od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na naszej witrynie wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu oraz Google Adwords powalające nam realizować kampanie marketingowe. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie.

W ramach prowadzonych działań marketingowych wykorzystujemy narzędzia Google AdWords w powiązaniu z narzędziami do remarketingu.

×

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij