Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Wielkopolska - herb

Przekształcenie spółki cywilnej w z o.o.
przepisy, skutki podatkowe

Nasze usługi

Przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. - poradnik

Stosuje się tu odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. W takim przypadku spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z datą jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i jest to tzw. dzień przekształcenia. Zaś sąd rejestrowy automatycznie, z urzędu wykreśla z rejestru spółkę przekształcaną. Dokumenty wymagane przy przekształcaniu spółki:

 1. Plan przekształcenia spółki, który przygotowuje zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej (wspólnicy spółki cywilnej prowadzący, zgodnie z umową jej interesy); powinien on zawierać:
  • Ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
  • Określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym,
 2. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki, (najlepiej jak będzie zawarta w akcie notarialnym w formie protokołu),
 3. Umowa spółki przekształconej w formie aktu notarialnego,
 4. Wycena składników majątku s.c. podlegająca obowiązkowemu badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez KRS na wniosek spółki,
 5.  Sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień określony w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 6. Wniosek KRS z załącznikami (KRS-W3, KRS WE, KRS WH, KRS WM, KRS WK) o wpis przekształcenia spółki i ogłoszenie o przekształceniu spółki ( podpisany przez wszystkich członków zarządu przyszłej spółki z o.o.)
 7. Podpisana przez wszystkich członków zarządu lista wspólników,
 8. Notarialnie poświadczone podpisy członków zarządu spółki.

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:

 1. typ spółki, w jaką zostaje przekształcona, czyli spółka z o.o.,
 2. wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. (minimalna wysokość kapitału zakładowego jest wymagana obecnie to zł 5.000),
 3. wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
 4. imiona i nazwiska członków zarządu spółki przekształconej,
 5. oświadczenia ( koniecznie w formie pisemnej)o uczestnictwie w spółce przekształconej, czyli zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

Z praktycznego punktu widzenia oświadczenia o uczestniczeniu w spółce przekształconej najlepiej złożyć w protokole notarialnym dokumentującym podjęcie uchwały o przekształceniu spółki. W przeciwnym razie wspólnicy powinni złożyć takie oświadczenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółki.

Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego wkładu w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Spółka ma obowiązek wypłaty tej kwoty na rzecz wspólnika, który nie chce uczestniczyć w spółce z o.o. w okresie (maksymalnie) do sześciu miesięcy od dnia przekształcenia.

Skutki przekształcenia spółki?

 1. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką z o.o., a spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące dotychczas majątek wspólny wspólników spółki cywilnej.
 2. Spółka przekształcona przejmuje wszelkiego rodzaju zezwolenia, koncesje i ulgi, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, czyli spółki z o.o.
 3. Wspólnicy przekształcanej spółki odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia; zatem spółka przekształcona jest kontynuacją bytu prawnego spółki przekształcanej i w związku z tym wszystkie prawa i obowiązki cywilnoprawne pozostają także prawami i obowiązkami spółki przekształconej, chyba że w umowach znajdowały się klauzule rozwiązujące te umowy w przypadku przekształcenia spółki.
 4. W przypadku zmiany nazwy firmy przy okazji przekształcenia spółka przekształcona ma obowiązek przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia podawania w nawiasie dawnej nazwy firmy obok nowej nazwy firmy z dodaniem wyrazu "dawniej".

Jeśli stwierdzicie Państwo, że mimo wszystko potrzebna Wam jest fachowa pomoc w tym zakresie, jesteśmy gotowi podjąć się tego zadania. Prosimy zatem o kontakt oferta@podatki.az.pl

Masz pytania? Problem do rozwiązania?

Zadzwoń

Ścieżka współpracy- z Klientami

1
Zapytanie

klient udziela informacji przez tel/email/spotkanie przedstawiając problem

2
Analiza

prowadzimy badanie branży, uwarunkowań prawnych oraz regulacji, analizę dokumentacji klienta

3
Rekomendacje

przedstawiamy nasze propozycje działań, możliwe scenariusze, optymalne rozwiązania

4
Współpraca

dalsza opieka nad klientem, aktualizacja procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, możliwość przejęcia pełnej obsługi rachunkowo-księgowej, outsourcing księgowy

Strony internetowe Kancelarii Doradcy Podatkowego Jolenty Jaroniec-Mudziejewskiej mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.podatki.az.pl.

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?

Pliki cookies, czyli "ciasteczka", są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu podatki.az.pl przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Jakie rodzaje plików cookie używamy?
Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowy plik, który jest przechowywany od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na naszej witrynie wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu oraz Google Adwords powalające nam realizować kampanie marketingowe. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie.

W ramach prowadzonych działań marketingowych wykorzystujemy narzędzia Google AdWords w powiązaniu z narzędziami do remarketingu.

×

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij