Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Wielkopolska - herb

Zakładanie spółki cywilnej
umowa spółki, rejestracja

Nasze usługi

Zakładanie spółki cywilnej - 10 kroków

Umowa spółki cywilnej może łączyć tylko przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne (minimum dwie) i musi mieć wyraźnie określony cel gospodarczy. Nie wymaga aktu notarialnego. Spółka tworzona jest na podstawie prawa cywilnego. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaś spółka ma swój numer regon oraz nip. Nie posiada ona osobowości prawnej. Odrębnie wspólnicy są właścicielami całego majątku spółki.

Krok 1 UMOWA SPÓŁKI

Umowa Spółki sporządzona w formie pisemnej powinna zawierać następujące elementy:

Krok 2 KTO BĘDZIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOĆ NASZEJ FIRMY?

Należy podjąć decyzję, czy wspólnicy sami będą prowadzić księgowość, czy zlecą to profesjonalnej firmie. Prowadzenie księgowości samemu wymaga wiedzy na ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialności (procedura zgłoszenia opisana w dalszych krokach).

Krok 3 URZĄD MIASTA / GMINY

Warunkiem zawarcia umowy spółki cywilnej jest wcześniejsze dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich osób, które mają przystąpić do spółki. Jeżeli wspólnicy spółki prowadzą już jednoosobową działalność, czyli są już zgłoszeni w CEIDG, wówczas muszą dokonać stosownych zmian we wpisie. Zmiany te polegają na dodaniu nazwy i adresu siedziby nowej spółki. Takiej aktualizacji musi dokonać każdy wspólnik. Zmiana dokonywana jest w formie oświadczenia osoby zgłaszającej, zatem urzędnik nie może wymagać od takiej osoby przedłożenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających istnienie spółki. Obecnie, ze względu na brak rejonizacji, takiego zgłoszenia można dokonać w dowolnym Urzędzie Miasta / Gminy ( jest to wprowadzane w system elektronicznie przez urzędnika).

Jeżeli zaś wspólnicy spółki cywilnej nie prowadzili wcześniej działalności gospodarczej, wówczas każdy ze wspólników osobno musi złożyć wniosek w Urzędzie Miasta / Gminy, wskazując jednocześnie adres miejsca wykonywania działalności spółki i jej nazwę. Ponadto, aby prawidłowo wypełnić wniosek należy określić kody rodzaju działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ), które muszą posiadać w swoich wpisach wspólnicy. Kody te jednocześnie muszą być zgodne z PKD zawartymi w umowie spółki. Druk CEIDG jest zarazem wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Krok 4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY/ Oddział

Do GUS-u należy udać się z drukiem RG-1 celem złożenia wniosku o nadanie spółce cywilnej numeru REGON. Do wniosku należy dołączyć wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników oraz umowę spółki (oryginały do wglądu). Tego zgłoszenia może dokonać jeden ze wspólników lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do załatwienia tej sprawy.

Krok 5 URZĄD SKARBOWY

Na kolejnym etapie konieczne jest także odwiedzenie właściwego ze względu na siedzibę spółki Urządu Skarbowego, aby zarejestrować spółkę. Do tego celu służy odpowiedni druk NIP-2, do którego należy dołączyć NIP-D wskazujący wszystkich wspólników a także umowę spółki cywilnej, dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. umowę najmu), gdzie znajduje się siedziba, aktualne wydruki CEIDG potwierdzające zgłoszenie nazwy i adresu spółki oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Potwierdzeniem zgłoszenia jest nadanie spółce numeru NIP. W druku NIP-2 należy wskazać imiennie osobę / firmę, która będzie prowadzić księgowość spółki lub jeśli wspólnicy będą prowadzić księgowość spółki we własnym zakresie muszą koniecznie to zaznaczyć. Ponadto do tego urzędu spółka musi złożyć deklarację PCC -3 oraz opłacić podatek od czynności cywilno prawnych. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Stawka podatku od umowy spółki lub zmiany wynosi 0,5% wkładu. Złożenie deklaracji PCC i zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych winna nastąpić bez wezwania organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia dokonania czynności prawnej tj. zawarcia umowy spółki.

Kolejną ważną sprawą jest określenie, czy od razu spółka będzie podatnikiem VAT czynnym. Rozpoczynając działalność gospodarczą można skorzystać ze zwolnienia z rozliczania tego podatku. Zwolnienie kończy się, gdy obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg, który na 2012 rok wynosi zł 150.000,00. Jeżeli jednak wspólnicy zdecydują się od samego początku zgłosić do VAT winni dokonać tego zgłoszenia na druku VAT -R wraz z opłatą rejestracyjną zł 170 (koniecznie przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu).

Opodatkowanie podatkiem dochodowym -w przypadku spółki cywilnej opodatkowani podatkiem dochodowym są wspólnicy, a nie spółka. Wspólnicy mogą wybrać następujące formy opodatkowania:

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami nie każdy może wybrać ryczałt ewidencjonowany czy kartę podatkową. Wspólnicy zobowiązani są także do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego według ich zamieszkania.

Krok 6 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Każdy wspólnik dokonuje zgłoszenia siebie jako osoby fizycznej do opłacania składek społecznych i zdrowotnych i co miesiąc opłaca za siebie wszystkie składki. Natomiast zgłoszenia spółki jako płatnika składek dokonuje się dopiero w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika.

Krok 7 PIECZĄTKA FIRMOWA

Po dokonaniu rejestracji spółki należy zlecić wykonanie pieczątki, na pieczątce powinny się znaleźć przynajmniej:

Krok 8 RACHUNEK BANKOWY

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku Dz.U.2004.173.1808 z późniejszymi zmianami dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego spółki w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Dokumenty potrzebne do założenia konta bankowego:

Krok 9 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Jeżeli wspólnicy spółki mają zamiar zatrudniać pracowników, to kolejnym etapem będzie zgłoszenie pracodawcy na odpowiednim druku do Państwowej Inspekcji Pracy

Krok 10 URZĄD MIASTA / GMINY

Ostatnim krokiem, który jest niezbędny przy zakładaniu spółki cywilnej jest ponowne odwiedzenie Urzędu Miasta / Gminy i dokonanie aktualizacji polegającej na podaniu numeru NIP i REGON. Jest to o tyle ważne, iż spółki cywilne nie posiadają odrębnego rejestru, zatem zgłoszenie tych numerów do CEIDG jest jedynym potwierdzeniem istnienia spółki cywilnej dla potencjalnych kontrahentów, dzięki czemu spółka ta staje się wiarygodna.

Jak z powyższego wynika spółka cywilna rządzi się swoimi prawami, zatem nie funkcjonuje tu tzw. ?zasada jednego okienka" i w rzeczywistości trzeba trochę się pofatygować aby wszystko zgodnie z prawem załatwić.

Jeśli stwierdzicie Państwo, że mimo wskazówek potrzebujecie pomocy eksperta, proszę zgłosić się do nas, a w ramach podpisanej umowy na prowadzenie księgowości bezpłatnie pokonamy tę drogę (wszystkie kroki) za Was.

 

 

 

Masz pytania? Problem do rozwiązania?

Zadzwoń

Ścieżka współpracy- z Klientami

1
Zapytanie

klient udziela informacji przez tel/email/spotkanie przedstawiając problem

2
Analiza

prowadzimy badanie branży, uwarunkowań prawnych oraz regulacji, analizę dokumentacji klienta

3
Rekomendacje

przedstawiamy nasze propozycje działań, możliwe scenariusze, optymalne rozwiązania

4
Współpraca

dalsza opieka nad klientem, aktualizacja procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, możliwość przejęcia pełnej obsługi rachunkowo-księgowej, outsourcing księgowy

Strony internetowe Kancelarii Doradcy Podatkowego Jolenty Jaroniec-Mudziejewskiej mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.podatki.az.pl.

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?

Pliki cookies, czyli "ciasteczka", są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu podatki.az.pl przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Jakie rodzaje plików cookie używamy?
Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowy plik, który jest przechowywany od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na naszej witrynie wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu oraz Google Adwords powalające nam realizować kampanie marketingowe. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie.

W ramach prowadzonych działań marketingowych wykorzystujemy narzędzia Google AdWords w powiązaniu z narzędziami do remarketingu.

×

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij